תקנון אתר ריהיטי בוקובזה

מבוא

 • האמור בתקנון זה בלשון זכר והוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
 • הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 • גלישה באתר ו/או ביצוע פעולה כלשהי באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותו והסכים להן. במידה ואינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאי תקנון זה, הינך מתבקש שלא לבצע כל שימוש באתר. התקנון מהווה חוזה מחייב בין הלקוח לבין החברה.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תקנון זה בכל עת ע"י החברה או ע"י מורשה מטעמה, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

שירותים המוצעים באתר

 • האתר מאפשר ללקוחות לצפות ולעיין בתמונות ובתכנים שונים, לרכוש מוצרים.
 • לכתוב חוויות על המוצר או בדפי הרשתות החברתיות של החברה. מובהר כי החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, האם ואילו משובים ותגובות יפורסמו באתר ו/או בדפי הרשתות החברתיות של החברה.
 • המשתמש מודע לכך שמרגע פרסום התגובה, המשוב או התמונה (להלן: "התוכן") ברשת האינטרנט, תוכן זה יהיה חשוף לכלל ציבור הגולשים, על כל המשתמע מכך, והמשתמש מאשר שלקח זאת בחשבון טרם ביצוע פעולות אלה.
 • המשתמש מאשר כי ידוע לו כי לרהיטי בוקובזה מוניטין של מעל ל- 60 שנה בתחום פעילותה ועליו להימנע מפגיעה במוניטין זה ובכלל זה להימנע מביצוע שימוש ו/או פעולות באתר שעלולות לפגוע במוניטין של החברה.

הרכישה

 • האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצרים באמצעות האינטרנט.
 • ניתן לרכוש את המוצר באתר בכל עת.
 • על מנת לרכוש את המוצר, על הלקוח לבחור את המוצר הספציפי, המידות המבוקשת וכן את הצבע הרצוי עבור כל מוצר.
 • החברה רשאית להוסיף או להחסיר מוצרים מהאתר.
 • מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד וכי יתכנו הבדלים, לרבות צבעים, גדלים בין התמונות לבין המוצר בפועל.
 • הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת האשראי.
 • מחירי המוצרים באתר כוללים מע"מ על פי דין, אלה אם צוין אחרת במפורש.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת ו/או לשנות את מחיר המוצר ו/או לשנות מבצעי מכירה המשפיעים על מחירי המוצרים ו/או לשלול זכות רכישה באתר מכירות ולהפסיק את הפעילות באתר על פי שיקול דעתה וללא הודעה מוקדמת.
 • מובהר כי החברה אינה מתחייבת כי כל התכנים ו/או השירותים המוצעים באתר יינתנו באופן רציף ושוטף, וכן שמורה לחברה הזכות לשנות (להרחיב או לצמצם) את התכנים ו/או השירותים המוצעים באתר על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.
 • על מנת לבצע רכישה באתר, המשתמש/ת תידרש להזין פרטים מזהים כגון : שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, מספר כרטיס אשראי ועוד (להלן: "הפרטים"). על מנת שההזמנה תתבצע בצורה תקינה ואיכותית ותסופק ללקוחה כמצופה, באופן תקין וללא תקלות, מוטלת האחריות הבלעדית על הלקוח להזין את הפרטים באופן שלם ותקין, אחרת החברה לא יכולה להתחייב על ביצוע ההזמנה.
 • במעמד ביצוע ההזמנה תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי. מובהר כי חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי מיד עם סיום ביצוע ההזמנה.
 • במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי – יתקבל הלקוח הודעה מתאימה. 
 • השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהמוצרים המבוקשים יסופקו ע"פ זמן שיצוין בעת ההזמנה.  ובמקרה שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהיה החברה רשאית להודיע ללקוח על ביטול ההזמנה. הודעה כאמור תימסר ללקוח באמצעות הודעה טלפונית, על פי בחירת החברה. במקרה כאמור, לא תהיה ללקוח טענה כלשהי כנגד החברה, מוותר הלקוח על כל טענה כאמור.

אספקה והובלת המוצר

 • המוצרים האמורים בהזמנה יסופקו ללקוח ע"י החברה ו/או מי מטעמה. לכתובת שהוקלדו על ידו בעת ביצוע הרכישה באתר.
 • החברה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.
 • לא תתאפשר אספקת מוצרים מחוץ לשטחי ישראל. לא תתאפשר אספקת מוצרים בימי שישי/ שבת/ ערבי חג/ חג.
 • מחיר המוצר אינו כולל את עלות אספקת והרכבה. אספקה והרכבה של המוצרים ללקוחות כרוכה בעלות נוספת ויתווספו למחיר המוצרים כפי שמפורט באתר.
 • הלקוח רשאי לבחור באפשרות איסוף והרכבה עצמי מכתובתה הרשומה של החברה.

שינוי או ביטול הזמנה 

 • מוצרי החברה המיוצרים במפעליה בהתאמה  אישית  לדרישות הלקוח, אינם  מוצרי מדף  ואינם מוצרי מלאי וכי החברה מייצרת את המוצרים לפי הדרישות והמידות שנמסרו לה במעמד ההזמנה.   על כן לא ניתן  לבטל הזמנה או לשנותה בחלוף 24 שעות מביצוע ההזמנה. ובמידה והלקוח יבטל ההזמנה  עד 48  שעות מהרכישה  ישלם  30% מערך ההזמנה.  

שינוי הזמנה – כל שינוי בהזמנה / במידות / בגוונים / בחומרים וכיו"ב  לאחר תחילת יצור ההזמנה יחויב בעלויות בהתאם לתנאי הזמנה/העסקה

 • לא ניתן לבטל או להחזיר מוצרים אשר נרכשו מתצוגה או מעודפים וכמו כן לא חלה עליהם אחריות.  

  

ביטול עסקת הרכישה על ידי החברה

 • החברה שומרת לעצמה את הזכות, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל עסקת רכישה שביצע  משתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
  • אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטים המלאים של המשתמש.
  • בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.
  • המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.
  • המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים.
  • המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג’ אחר כלשהו.
  • המשתמש לא הגיע לכתובת החברה לאסוף את המוצרים שהוזמנו על ידו בתוך 30 ימי עסקים.
  • בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון" (לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני), אין באפשרות החברה לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמש את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה.
  • בוטלה מכירה כאמור, החברה לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

 

שירות לקוחות

 • בכל שאלה או בירור לגבי מוצרים, הזמנה או אספקה ניתן לפנות אל נציגי השירות של החברה בטלפון 074-7000-100 פקס: 04-8759681 או בכתובת המייל: anat@bokobza.co.il.

אבטחת מידע ופרטיות

 • החברה רשאית להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.
 • החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
 • החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע"י המשתמש אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.

קניין רוחני

 • כל זכויות הקניין הרוחני בכל המידע והתכנים באתר, לרבות קוד המקור של האתר, התוכן השיתופי, סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים (להלן: "התכנים"), הינם בבעלותם המלאה של חברת רהיטי בוקובזה בע"מ  בלבד.   זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים בו ללא אישור מהחברה מראש ובכתב. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר זה לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו ללא הסכמת החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם וככל שתינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית אחרת. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב. אין להציג את האתר בתוך מסגרת, גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד.

דין וסמכות שיפוט

 • מוסכם בזאת כי תחום השיפוט החל על תקנון זה ו/או בכל מקרה של מחלוקת הנובע במישרין או בעקיפין ואו/ מרכישות באתר – הוא הדין הישראלי בלבד. הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת – תהא בבית המשפט השלום בקריות.
נגישות